Automatisk test
Jeg arbejder med automation af test i hele test livscyklusen i det agile miljø. Hvis noget skal gøres på præcis samme måde mere end 3 gange, vil jeg stærkt overveje, om det kan automatiseres. Gentagne ensartede arbejdsopgaver fører uheldigvis ofte til menneskelige fejl. Automatiseringen kan måske udføres med blot et lille script.

Jeg har erfaring, som gør mig i stand til at:
• Gennemføre UI- samt backend automatisering.
• Teste komplekse brugergrænseflader og systemer.
• Teste Windows-software og database applikationer.
• Teste hjemmesider, applikationer og tjenester.
• Udføre unit test med værktøjet NUnit.
• Debugge programmer med SAP workbench og Microsoft Visual Studio.
• Bruge af testværktøjerne SoapUI, HP UFT (QTP) og HP LoadRunner.
• Bruge HP Quality Center.
• Client / Server, n-tier og event Driven arkitekturer.
• Jeg benytter også egenudviklede .NET/C# værktøjer.
• Oprettelse af testdata med mange iterationer, regressions test (SDC's 120 dages test)
• Driftovervågning: Jeg skulle lave QTP scripts til overvågning af SDC's forskellige portaler på forskellige testmiljøer via HP Business Service Management.


SoapUI er et gratis open source cross-platform værktøj til funktionel test. SoapUI kan man oprette og udføre automatiserede funktionelle, regression, compliance og load tests. SoapUI understøtter alle standard protokoller og teknologier.


HP Unified Funktionel Testing (UFT) software, tidligere kendt som HP QuickTest Professional (QTP), indeholder funktionel og regression test automatisering for software-applikationer og miljøer. Det bruger Visual Basic Scripting Edition (VBScript) scripting sprog til at angive en testprocedure og at manipulere objekter og kontrol af programmet under test.