2014/04 – 2015/07  Skandinavisk Data Center A/S

SCOB projektet. SDC ønkede at levere sit SDC Kerne bank system til en stor svensk bank. Den svenske bank ville erstatte sit eget bank system med det generiske Kerne banksystem. Projektet omfattede ny programmer, datakonverting samt ændringer til it-infrastruktur.

Jeg har udført følgende:
• Arbejdet i en 100 personers projektgruppe med danskere, svenskere og indere med 30 minutter Scrum møder i test- og udviklingsteam hver morgen og ugentlige møder med den svenske projekt- og testledelse
• Udført testplanlægning og oprettet manuelle og automatiske testcases i HP Quality Center
• Skabt testdata, især til accept testen
• Udført manuelle og automatiske test (smoke-, eksplorative-, funktionelle-, system-, integrations- og regressiontests) herunder testet webservices med SoapUI og QTP
• Testet rettelser til SDC Kerne System
• Testet integration til svensk bank infrastruktur igennem SDC TIA integrationsplatform
• Valideret resultater i SDC Kerne databasen og i SDC's IB Helper database
• Oprettet og udført automatisk test med HP QTP og HP LoadRunner scripts
• Oprettet SQL inserts til SDC 120dages regressions testen
• Kvalitetssikret SDC datawarehouse udtræk fra IBM z/OS dataset
• Oprettet- og testkoordineret defects i HP Quality Center
• Afsluttet accept testen sammen med kunden
• Kvalitetssikret data som var konverteret ind fra kundens database til Kerne databasen
• Deltaget i produkt udrulningen
• Opdateret mit testværktøj CompareDb, som bruges til at sammenligne database indhold
• Oprettet QTP scripts til overvågning af SDC system operationer via HP Business Service Management

Jeg har anvendt følgende teknologier:
Agile metoder, Scrum, Functional Testing, System Testing, Integration Testing, Regression Test, Functional Testing, System Testing, Exploratory Test, Smoke test, Automatiseret test, Testplanlægning, Testcase, HP Quality Center, Microsoft Sql Server, SoapUI, FS Nebula, Source Repository, HP Load Runner, HP Quick Test Pro, SQL, Microsoft Visual Studio .NET, C#, XML, WSDL, Lotus Notes, Business Intelligence / Data Warehouse, Cobol, PL/1, z/OS, Windows PowershellScript, DOS