2011/06 - 2011/08  Danske Spil A/S

Danske Spil ønskede at integrere et nyt Lotto spil i Danske Spils spilplatform.

Jeg har udført følgende:  Læsning af kravspec og design dokumenter samt deltages i workshops • Test analyse og testplanlægning • Udviklet testcases • Udført funktions- og systemtest • Oprettet defects

Jeg har anvendt følgende teknologier:
Agile metoder, Black Box Testing, User Test, Bugzilla, Functional Testing, Integration Testing, Regression Test, Non-functional Testing, Linux, Lotto spil, Microsoft Office, OpenCMS, Oracle Database, Oracle SQL Developer Data Modeler, SQL, PL/SQL

2011/02 - 2011/05  Danske Regioner

De Danske Regioner ønskede at få opbygget en sundhedsportal sundhed.dk.

Jeg har udført følgende:  Læse opgavebeskrivelser • Programmeret • Unit- og systemtestet • Præsenteret resultater for kunden på ugentlig basis.

Jeg har anvendt følgende teknologier:
ASP.NET MVC, jQuery, LINQ, UI Test Automation Suite, Microsoft Windows Server, SQL Server, T/SQL, SQL Server Profiler, .NET, Visual Studio, C#, CSS, Microsoft SQL Server, Internet Information Server, Test Driven Development, NUnit, NHibernate, Scrum, Sharp Architecture

2010/11 - 2011/01  Danske Spil A/S

Danske Spil skal opdeles for at agere på et liberaliseret marked.

Jeg har udført følgende:   Deltage i workshops • Testplanlægning • Testet nye internet spil og mobilspil • Udviklet testcases • Oprette defects

Jeg har anvendt følgende teknologier:
Black Box testing, Brugertest, Bugzilla, Functional Testing, Integration testing, Kvalitetssikring (QA), Linux, Microsoft Office, Non-functional testing Oracle Database, Oracle SQL Developer, Regressionstest, SQL, Agile Metoder