2013/08 - 2014/03  KMD A/S

KMD har ønsket et værktøj til at konvertere deres ældre SBS Classic system til det ny SBS Opus Debitor system Begge systemer er SAP R/3 systemer, som kommunerne bl.a. bruger til at inddrive fordringer med.

Jeg har udført følgende:
• Modtaget 1 måneds SAP og SBS training ved projektstart
• Deltaget i 15 min Scrum møde hver morgen samt i diverse workshops
• Udført testanalyse, testplanlagt og valgt testværktøjer
• Oprettet testdata
• Skrevet testcases
• Oprettet testscripts og udført testscripts via SAP grænseflade
• Dokumenteret i HP Quality Center
• Oprettet og processeret defects
• Rettet fejl i produktionsdata

Jeg har anvendt følgende teknologier:
HP Quality Center, SAP R/3, SAP Workbench, XML, Functional Testing, Integration Testing, Regressions Test, White Box Testing, SAP ABAP Workbench, Scrum, Microsoft Office


2013/05 - 2013/07  Danske Spil A/S

Danske Spil har ønsket at integrere leverandøren Spigo's HTML5 internetspil i Danske Spils spilplatform.

Jeg har udført følgende:
• Deltaget i workshops, hvor test af systemet diskutteredes
• Udført testanalyse og testplanlagt
• Skrevet testcases i delt Microsoft Excel dokument
• Udført blackbox test i forskellige browsers og mobile devices
• Oprettet og processeret defects

Jeg har anvendt følgende teknologier:
Spigos HTML5 programs, Jira, Black Box Testing, User Test, Functional Testing, Integration Testing, Non-functional Testing, Regression Test, Agile metoder, SQL, Oracle Database, Oracle SQL Developer Data Modeler, Linux, Microsoft Office