2011/09 - 2013/04  Skandinavisk Data Center A/S

SDC CoreBank projektet fase 3. SDC flyttede deres Kernesystem fra IBM mainframe til Microsoft Windows.

Jeg har udført følgende:
I perioden 2012/09 - 2013/04: Testplanlagt og dokumenteret testresultater i HP Quality Center • Oprettet og processeret defects • Oprettet testdata i SDC Kernesystem • Udført performance test med HP LoadRunner • Udviklet testværktøj TestRepeater til performance test af SDCs applikationer med fokus på SQLServer • Udført performance test med TestRepeater • Udviklet testværktøj i Microsoft SSIS til opsamling af de testresultater, som TestRepeater genererede

I perioden 2012/01 - 2012/08: Teknisk test af data overførsel mellem DB2 and SQL Server • Kvalitetssikring af datakonvertering • Teknisk test af datavask på SQL Server • Udviklet testværktøj CompareDb til sammenligning af DB2- og SQLServer database datamodel og dataindhold • Teknisk test af konvertering af fysisk datamodel fra DB2 til SQL Server med DBBest Technologies konverteringsværktøjer • Udført regressionstest af Raincodes PL1 til IL assembler compiler specielt i forhold til det SQL ekstrakt, som benyttes i Microsofts Host Integration Server • Whitebox test af SDC Kerne Data Access Layer

I perioden 2011/09 – 2011/12: Læsning af kravspec og design dokumenter • Testplanlægning i HP Quality Center • Kvalitetssikring af Microsofts migrerings dokumenter samt T/SQL migrerings scripts • Deltaget i udførslen af Microsofts migrerings scripts

Jeg har anvendt følgende teknologier:
Integration Testing, Regression Test, Functional Testing, System Testing, Exploratory Test, Unit Test, Technical Reviews, Nebula Source Repository, HP Load Runner, HP QTP, SQL, Microsoft Visual Studio .NET, C#, XML, Agile metoder, Scrum, Lotus Notes, SQL Server Profiler, Microsoft SSIS, HP Quality Center MS DOS scripts, COBOL, PL/1, DB2, T/SQL, Windows Server, SqlServer Sql, Microsoft Office