2003/05 - 2004/04  Danske Spil A/S

De vigtigste spil skal kunne spilles på mobiltelefon både via XHTML, WAP og ved afsendelse af en simpel SMS.

Jeg har udført følgende: Analyse samt design • Udvikling af testværktøjer • Koordination af test • Konfigurering og systemtest af programmel til flere mobiloperatørers telefoner

Jeg har anvendt følgende teknologier: WURF (fil, som indeholder information om forskellige telefonenheder), Apache, Tomcat, Linux, vi og Jboss

2002/05 - 2003/04  Danske Spil A/S

Alle spil skal kunne tilgås via en Web portal Internetløsning.

Jeg har udført følgende: Systemanalyse, Systemdesign • Udvikling af testværktøjer • Koordination af system test • Dokumentation

Jeg har anvendt følgende teknologier: Testanalyse, Testdesign, Linux OS, Apache, Tomcat, J2EE, Oracle database, Digital VMS, SqlForms, SQL, PL-SQL, Shell script, Linux, SQL, vi, performance test, Java

2001/05 - 2002/04  Flyvevåbnets Materiel Kommando

Kunden ønskede at få videreudviklet FLYVIS, som er et administrativt værktøj for vedligehold af F-16 fly.

Jeg har udført følgende: Udviklet design dokumenter • Oprettet database tabeller, constraints, triggers • Udviklet brugergrænseflade til database • Fejlrettet

Jeg har anvendt følgende teknologier: Oracle Forms, Oracle Developer, Oracle Designer, HeadStart

2000/06 - 2001/04  Danske Spil A/S

Danske Spil ønsker at Sportsstatistik vises på internettet.

Jeg har udført følgende: Analyse • Udvikling af testværktøjer • Koordination af test

Jeg har anvendt følgende teknologier: Linux, J2EE, JBoss applikations server, Apache, Java, Oracle database, SQL, vi

2000/02 - 2000/05  Ciber Danmark A/S

TimeSag system til registrering af medarbejderes timeforbrug.

Jeg har udført følgende: Finde et passende eksisternde TimeSag system til CIBER • Test af forskellige TimeSag systemer • Udnytte dettes API til at integrere det med CIBER's Concorde Økonomisystem

Jeg har anvendt følgende teknologier: SQL, Java, Microsoft ASP, Microsoft Access og Microsoft SQLServer

1999/11 - 2000/01  Ciber Danmark A/S

Videnregnskabs system til registrering og analyse af medarbejdernes virksomhedsrelevante viden og erfaring.

Jeg har udført følgende: Design • Udvikling

Jeg har anvendt følgende teknologier: Java, Oracle database, UNIX, vi

1999/03 - 1999/10  Instant-Answer A/S

System til indsamling og analyse af respondenters holdning til forskellige emner.

Jeg har udført følgende: Projektledelse • Udvikling • Test

Jeg har anvendt følgende teknologier: IIS, ASP, Visual Basic, JavaScript og Microsoft SQLServer

1998/11 - 1999/02  Lægeforeningen

Darwin lægesystem konverteringsprogram til Lægeforeningens medicinfortegnelse ("den Grønne" - en opslagsbog med medicin og deres eventuelle bivirkninger).

Jeg har udført følgende: Udvikling af Oracle PL-SQL packages til læsning af Lægeforeningens EDIFACT filer og struktureret skrivning en Oracle database

Jeg har anvendt følgende teknologier: Dataanalyse, Database Design, Data Modellering, Datakonvertering, Data Integration, SQL og PL-SQL, UNIX og vi

1997/06 - 1998/10  Miljøministeriet

Udvikling af SSP3 programmet, som kontrollerer Miljøstyrelsens "Standat"-filer.

Jeg har udført følgende: Koordineret tekniske problemstillinger og analysere og designe systemets interfaces.

Jeg har anvendt følgende teknologier: Visual Basic, C++, Visual Studio, Microsoft Acces