2007/01 - 2007/03  Danske Regioner

Statistikprogram til logning og analyse af entydige Internet requests.

Jeg har udført følgende: Aftale programfunktionalitet • Programmere med Visual Studio • Unitteste funktionaliteten • Udføre systemtest • Dokumentation. • Præsentere resultater for kunden

Jeg har anvendt følgende teknologier: SQL, Microsoft .NET og C#, OOD, Visual Studio 2005, Systemudvikling, Unit test, Test

2006/01 - 2006/12  Danske Spil A/S

Danske Spil ønskede at indføre en F5 Networks load balancer.

Jeg har udført følgende: Test analyse, testdesign og testplanlægning • Udvikling af testværktøjer • Koordination af test samt kvalitetssikring • Dokumentation

Jeg har anvendt følgende teknologier: F5 Networks load balanceren, Linux shell scripts, SQL, J2EE, Oracle database, Apache web server, JBoss application server

2004/05 - 2005/12  Amtsrådforeningen

Amtsrådforeningen ønskede at oprette en alment tilgængelig miljøportal, som giver status på de forskellige miljøparametre.

Jeg har udført følgende: Udvikler SQLServer DTS scripts til datavask og konvertering. • Benytter Visual Studio til udvikling C# bibliotek til Exceptions håndtering. • Benytter NAnt konfigurering til automatisering. • Data Integration, Dataanalyse, Database Design, Datakonvertering • Systemtest • Dokumentation • Fejlretning

Jeg har anvendt følgende teknologier: Microsoft .NET, C#, Microsoft SQLServer, DTS scripts til datavask og konvertering, Visual Studio, IIS, ASP, Sharepoint. Microsoft Bizztalk server. ESRI ArcGIS, DBMS Database Management System